Hukuk Köşesi Haberleri

Hukuk Köşesi Haberleri

Nafaka miktarı nasıl belirlenir?

Hakim tarafların sosyal ve ekonomik durumunu gösterir raporlara (SED) göre hangi tarafın ne kadar nafakaya ihtiyacı olduğuna karar verir ve bu doğrultuda karar verir.

Anne evlenirse velayet babaya verilir mi?

Türk Medeni Kanunu'nun 349’uncu maddesine göre anne ya da babanın bir başkasıyla evlenmesi velayetin kaldırılmasını gerektirmez.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılır.