Çıkrıkçı Barajı planlama ve fizibilitesi devam ediyor

Bakan Pakdemirli, Çıkrıkçı Barajı planlama/fizibilite çalışmalarının devam ettiğini, söz konusu çalışmalar sonuçlandığında kesin proje aşamasına geçileceğini açıkladı

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Akajans - Kemal Erdoğan

(AKAJANS) - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Çıkrıkçı Barajı planlama/fizibilite çalışmalarının devam ettiğini, söz konusu çalışmalar sonuçlandığında kesin proje aşamasına geçileceğini duyurdu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in yazılı soru önergesini cevaplayan Pakdemirli, Çıkrıkçı Barajı planlama/fizibilite çalışmalarının devam ettiğini, söz konusu çalışmalar sonuçlandığında kesin proje aşamasına geçileceğini bildirdi.

Manisa İçme Suyu Projesi Çıkrıkçı Barajı’nın yapımında yöre halkının düşüncelerinin dikkate alındığını ifade eden Pakdemirli, “Çıkrıkçı Barajı Planlama Raporu hazırlama işi kapsamında Karacalı Dere’den tarımsal amaçlı su kullanımları etüt edilmiş ve Su Kullanım Hakları Raporu düzenlenmiştir.” bilgisini paylaştı.

 Su Kullanım Hakları Raporu çalışmalarının amaçları

Çıkrıkçı Barajı Su Kullanım Hakları Planlama Raporunda, proje sahası sınırları teknik açıdan incelendiğini aktaran Pakdemirli, üarım arazilerinde bitki desenleri tespit edildiğini, bu tespit sonucunda kullanılan su miktarı belirlendiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, Su Kullanım Hakları Raporu çalışmalarının amaçlarını şöyle sıraladı:

“• Karacalı Dere’nin membaindan itibaren, Gediz Nehri ile birleştiği yere kadar olan kısmında mevcut durumda sulanan arazileri ve sulama tesislerini (sulama arkı, kanal, motopomp vb.) tespit etmek, 
• Mevcut durumda su kullanım haklarına konu olan arazilerdeki bitki desenini tespit ederek, bu alanların ihtiyaç duydukları su miktarını aylara göre belirlemek, Proje alanındaki arazilerin toplam su ihtiyaçlarını tespit ederek, aylara göre gereksinim duyulan sulama suyu debilerini belirlemek, Karacalı Deresi üzerinde bulunan mevcut su kullanımlarını belirlemek, (değirmen alabalık çiftliği, sanayi tesisi vb.) 
• Karacalı Deresi üzerinde, etüt, proje inşaat aşamasında olan çalışmaları tespit etmek, 
Mevcut sulamaların belirlenip, açık kanal ve salma sulama yönteminden, kapalı boru, damlama sulama sistemine çevrilmesi çalışmalarını yapmaktır.” 
 

 

Çevre hassasiyeti

Ekolojik Değerlendirme Raporu ile baraj mansabına bırakılacak olan ve mansapta yaşayan canlıların hayatlarını devam ettirmeleri için gerekli olan can suyu miktarı hesaplanarak çevreye bırakılmakta olduğunu bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

 

“Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen tüm bu çalışmalarda su hakları konularında çok hassas davranılmakta, tekniğine uygun etüt gerçekleştirilip, kadim haklar korunarak, proje geliştirilmesi yoluna gidilmektedir. 
Su alınması konusunda endişe duyulan alanlar bizzat gezilmiş ve arazide mutabık kalınarak, Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı tarafından gösterilen sınırlara uyularak "Çıkrıkçı Barajı Su Kullanım Hakları Planlama Raporu" hazırlanmıştır. Onaylanmış olan söz konusu rapora göre kadim haklar için hesaplanmış olan su miktarı tereddüde gerek kalmaksızın belirlenen alanların sulanması için ayrılmıştır.”

Deprem riskine ilişkin araştırmalar

Pakdemirli, bölgenin deprem riskine ilişkin detaylı çalışma yapıldığını da açıkladı.

 “Çıkrıkçı Barajı'nın fay hattının üzerinde inşa edilmemesi ve yeterli etüt çalışması yapılabilmesi için üniversite tarafından "Akçapınar ve Çıkrıkçı Baraj Yerini Etkileyebilecek Diri Fayların Belirlenmesi ve Paleosismolojik Açıdan İncelenmesi" raporu hazırlanmıştır” ifadesini kullanan Pakdemirli konuya ilişkin bilgileri şöyle paylaştı:

 

“Söz konusu raporda Gediz Sıyrılma Fayında paleosismolojik tabanlı çalışma yapılarak yerinde gözlem, haritalama, hendek yeri seçimi ve yorumlama konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bölgenin detay stratigrafik ve yapısal özelliklerini ortaya koyacak 1/25.000 ölçekli jeoloji haritaları oluşturulmuş, bu haritalar üzerinde hendek yeri belirlemek amacıyla jeolojik ve jeomorfolojik tabanlı arazi çalışmaları yapılmıştır. C14 yaş belirleme çalışmaları için örnek toplanmış ve TÜBİTAK-MAM laboratuvarlarında analiz edilmiştir. 
Tüm bu çalışmalar sonucunda yapılan hendek tabanlı paleosismolojik verilere göre, son 1345 yıldır (1277 GÖ/BP) deprem üretmediği anlaşılmıştır. Yapılan apatit ve zirkon fizyon trak çalışmaları ise, Gediz Sıyrılma Fayının aktivitesinin 2.6 milyon yıl önce bittiğini kanıtlamıştır. 
Bu verilere göre, baraj yerlerinden geçen Gediz Siyrılma Fayının deprem tehlikesi açısından herhangi bir sismik kaynak niteliği taşımadığı anlaşılmaktadır. Çıkrıkçı Barajı aks yeri sıyrılma fayının deplasmanlarından etkilenmemektedir. Baraj aks yerine aktif faylardan Manisa Fayı 9,3 km ve Kemalpaşa Fayı 23,6 km uzaklıkta olup, bu fayların projeye etkisi düşünülerek, proje tasarımında gereken önlemler alınacaktır.”

Dolu savak kapasitesi 10 bin yılda bir gelebilecek taşkın debisine göre hesaplandı

Pakdemirli, projenin dolu savak kapasitesine ilişkin de bilgi verdi. Dolu savak kapasitesinin 10.000 yılda bir gelebilecek taşkın debisine göre hesaplandığını belirten Pakdemirli, “Barajın ayrıntılı statik hesapları kesin proje aşamasında detaylandırılacaktır” ifadesini kullandı.

Çıkrıkçı Barajı yapılırken gölet konusunun da incelendiğini aktaran Bekir Pakdemirli, ”Dere tabanlarına gölet yapılması ifadesinden Yeraltı Suyunu (YAS) besleme yapıları ya da yeraltı barajları yapılması kastedildiği düşünülmektedir. YAS Besleme Yapıları ya da YAS Barajları dere tabanlarında yeterli alüvyon kalınlığının olduğu ve yeterli yer altı akışına müsait zeminlerde tasarlanmaktadır.” bilgisini verdi.

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN