MEB'den öğrencilere mobil soru bankası

Bakanlık, öğrencilerin cep telefonu ile harcadıkları zamanın daha kaliteli ve akademik açıdan yararlı hâle getirilebilmesi için mobil uygulama hazırlattı.  Uygulamanın eğitim yılının ikinci döneminin başında yayına alınması planlanıyor.

PAYLAŞ
Akajans - Kemal Erdoğan

(AKAJANS) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin cep telefonu ile harcadıkları zamanın daha kaliteli ve akademik açıdan yararlı hâle getirilebilmesi için "Ogmmateryal Soru Bankası Mobil Uygulama" hazırladı. Mobil uygulamanın 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başında yayına alınması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in “Çocukların örgün eğitime katılımlarına ve pandemi sürecinde alınan tedbirlere ilişkin” soru önergesini cevaplandırdı.

İçinde bulunulan eğitim öğretim yılının salgın nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada yürütülmesi şeklinde devam ettiğini hatırlatan Selçuk, “Bu dönemde sunulan özel eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için özel eğitim alanında görev yapan yöneticilerle telekonferanslar yapılmıştır. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden daha uzun süreli yararlanması, salgın sürecinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin velilerinin talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yapabilmelerine yönelik yasal düzenleme yapılmıştır.” bilgisini paylaştı.

Pandemi döneminde alınan tedbirler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ortaya çıkan uzaktan eğitim uygulamasında tablet, bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilere yönelik her ilde okul ve kurumların bilişim laboratuvarları öncelikli olmak üzere çok sayıda EBA Destek Noktası oluşturulduğunu hatırlatan Selçuk, “Talep ve ihtiyaca göre EBA Destek Noktası sayısının artırılmasına devam edilmektedir. Ayrıca kırsal kesimde yaşayan bilgisayar, internet erişimi olmayan ve ulaşım sorunu bulunan öğrenciler için Mobil EBA Destek Noktaları oluşturulmuş yine ihtiyaç ve talebe göre sayıları artırılmaktadır. İmkânı olmayan öğrenciler gerekli hijyen, maske ve mesafe kurallarına göre oluşturulan ikamet yerine en yakın EBA Destek Noktalarından faydalanmaktadırlar. EBA Destek Noktaları ve Mobil EBA Destek Noktaları Bakanlığımız http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr web sayfasından yayınlanmaktadır.” bilgisini verdi.

Öğrencilerin cep telefonundan girebileceği “Soru Bankası Mobil Uygulama" hazırlandı

Selçuk, pandemi döneminde alınan tedbirlere ilişkin “Uzaktan eğitimde kullanılmak üzere; ailenin gelir durumu, okula devam eden kardeş sayısı, öğrencinin başarı durumu ve EBA Destek Noktalarına erişim durumu gibi kriterlere göre dağıtımı yapılacağı açıklanan 500.000 tablet bilgisayarın bir kısmının dağıtımına başlanılmış olup kalan kısmının dağıtımına devam edilmektedir” bilgisini de paylaştı.

Öğrencilerin cep telefonu ile harcadıkları zamanı daha kaliteli hale getirmek için de bir proje hazırladıklarını bildiren Selçuk şunları kaydetti:

“Cep telefonları günümüz vazgeçilmez araçlarından biri haline gelmiştir. Öğrencilerin cep telefonu ile harcadıkları zamanın daha kaliteli ve akademik açıdan yararlı hâle getirilebilmesi için "Ogmmateryal Soru Bankası Mobil Uygulama" hazırlanmıştır.  Söz konusu uygulama ile tüm öğrencilerimizin akademik başarılarına katkı sunma amaçlanmaktadır. Özellikle internete erişimi olmayan dezavantajlı öğrencilerin soru çözümlerine ulaşmaları konusunda etkili olmaları hedeflenmektedir. Mobil uygulama çevrimiçi-çevrimdışı çalışabilmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, biyoloji, kimya, fizik ve İngilizce derslerine ait soru çözüm videoları çekilerek sisteme yüklenecek ve soru bankası oluşturulup öğrencilerin soru çözüm videolarına mobil uygulama ile ulaşmaları sağlanacaktır. 

Mobil uygulamanın içeriğini oluşturacak soruların ders zümreleri tarafından son kontrolleri yapılmaktadır. Mobil uygulamanın 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başında yayına alınması planlanmaktadır.”

Selçuk ayrıca ülkedeki kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının kalitesini artırarak tüm öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin fonu katkısıyla Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi’nin (BEGEP) yürütüldüğünü aktardı.

Proje kapsamında bütünleştirici eğitim için ülke genelinde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde kurumsal kapasite geliştirileceğini dile getiren Selçuk şöyle devam etti:

“Özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları konusunda düzenlenecek kampanyalar ve etkinliklerle çeşitli hedef grupların farkındalığı artırılacaktır. 

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik, tanılama ve yerleştirme hizmetlerinin etkililiğinin artırılması amacıyla RAM’larda yürütülen hizmetlerin bir etki analizi yapılacaktır. 

İlgili STK temsilcileriyle, özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında koordinasyon ve iş birliği sağlanacaktır. 

Proje ile kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında görev alan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini destekleme yoluyla; yenilikçi sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlanmasının yanı sıra nihai olarak engelli bireylerin sosyal hayata katılımları hedeflenmektedir. 

Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programları ve Aday Öğretmenlik Programlarının Kapsayıcı Eğitim Açısından Güçlendirilmesi Projesinin, Kapsayıcı eğitim programı ile ilgili olarak Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarını güçlendirmesi beklenmektedir. Bu çalışma ayrıca, bu programların yapısına ve içeriğine, ders içeriğine, stratejilere ve araçlarına uygun olarak okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin, öğretmenliğin ilk yılında kapsayıcı eğitim ile ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlayacak şekilde katkı sağlayacaktır. 

İlkokul öğrencilerimizi yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde akademik anlamda desteklemek ve öğrenciler arasındaki eşitsizlikleri önlemek amacıyla; 

Özellikle kırsal bölgelerde birleştirilmiş sinif uygulaması yapılan okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimiz için Türkçe (1-2-3-4. sınıflar ve ilk okuma yazma), matematik (1-2-3-4. sınıflar), Fen Bilimleri (3-4. sınıflar), Hayat Bilgisi (1-2-3. sınıflar), Sosyal Bilgiler (4. sınıf) alanında 17 adet çalışma kitabı öğretmenlerin ödevli saatlerde de kullanabileceği ve öğrencilerin bireysel veya grupla gerçekleştirebileceği etkinlikler esas alınarak öğrencilerin ihtiyaçlarına ve hazır bulunuşluklarına uygun şekilde hazırlanmış ve ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında birleştirilmiş sinif uygulaması yapılan okullardaki öğrencilerimize dağıtımı tamamlanmıştır. Bununla birlikte tüm ilkokul öğrencilerimizin de kullanımı için EBA ile birlikte http://tegmmateryal.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.” 

Bakan Selçuk, ilkokulda okuyan öğrenciler için her bir sınıf seviyesinde ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerine özgü olarak hazırlanan 14 çeşit çalışma kitabının ilk kez basımı yapılarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtıldığını, materyallerin ayrıca EBA Platformunda yayınlandığını aktardı.

İlkokul kademesinde Türkçe, matematik, müzik ve İngilizce ve benzeri derslere yönelik pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli dijital içerik çalışmalarının da devam ettiğini bildiren Selçuk, onaylana içeriklerin EBA'da ve http://tegmmateryal.eba.gov.tr internet adresinde yayınlandığını anlattı.

Selçuk, yabancı dil eğitiminde yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yönelik, öğretmen ve öğrencilerimizin gereksinimlerine cevap verecek nitelikte kademelere göre farklılaşan içerikler oluşturulması amacıyla 4 temel beceriye (konuş ve yazma) odaklanan 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıflar için İngilizce dersi etkinlik kılavuzları hazırlandığını bildirdi. 

“YİBO’lar eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı yapıyor”

Selçuk şu bilgileri de paylaştı:

“Ortaokul öğrencilerini yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde akademik anlamda desteklemek ve öğrenciler arasındaki eşitsizlikleri önlemek amacıyla; seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde çalışma sayfaları şeklinde 112 fasikülden oluşan 16 kitap hazırlanmış, EBA ile birlikte http://tegmmateryal.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. 

Ortaokul kademesinde Türkçe, Matematik, Müzik ve İngilizce vb. derslere yönelik pedagojik yaklaşımı kuvvetli, kavramsal derinliği önde tutan, konu bütünlüğü taşıyan, yüksek etkileşimli dijital içeriklerden onaylananlar EBA'da ve http://tegmmateryal.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. 

Diğer taraftan, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin yardımcı kaynak ihtiyacını giderebilmek ve bireysel öğrenmelerine destek olmak amacıyla 50 il millî eğitim müdürlüğü ile iş birliği içerisinde illerde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla öğrencilerin uzaktan eğitim süresince bireysel şekilde yapabilecekleri etkinlikleri içeren Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri, hayat ilgisi, sosyal bilgiler ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde çalışma kitabı veya dijital içerik hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Akademik Başarı Farklarının İncelenmesi Çalışması, Türkiye'deki öğrenci başarısını gözden geçirmeyi, başarı farklarının türünü, boyutunu ve zaman içindeki eğilimlerini tanımlamayı, başarı farklarını önlemek ve azaltmak için etkili ve kapsamlı eğitim politikaları tanımlamayı hedeflemektedir. 

Ayrıca yatılı bölge ortaokulları, okulu bulunmayan veya öğrenci yetersizliği nedeniyle okulu kapatılan yerleşim birimlerindeki çocuklar ile taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamına alınamayan çocukların okula erişimlerini sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. Bu yönüyle yatılı bölge ortaokullarının (YİBO) eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı yaptığı düşünülmektedir.” 

Tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitimi için tedbir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçisi aile çocuklarının eğitim imkanlarından mahrum kalmamaları adına 21 Mart 2016 tarihinde Mevsimlik Tarım İşçisi Göçer ve Yari Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi konulu genelgenin yürürlüğe girdiğine işare ederek “Bu Genelge kapsamında Bakanlığımız görev ve sorumlulukları dahilinde çocukların eğitim haklarından mahrum kalmamaları için önlemler alınmaktadır.” bilgisini paylaştı. 

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hakkında da bilgi veren Selçuk, “İYEP ilkokulların 3. sınıfına devam eden, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle okuma, okuduğunu anlama, yazma becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarda dört işlem öğrenme alanlarında yeterli k öğrencilerin bu alanlardaki eksik öğrenmelerinin giderilmesini amaçlayan bir programdır.” ifadesini kullandı.

Okul Dışı Kalmış Çocuklar Çalışması’nın (ODKÇ) ise MEB ve UNICEF tarafından onaylanan 2018-2020 Çalışma Planı kapsamında uygulanmakta olan bir faaliyet olduğunu aktaran Selçuk, “Bu çalışma, Türkiye'deki ODKÇ’lerin ve okulu erken birakma riski taşıyan çocukların çok yönlü ihtiyaçlarına cevap verecek müdahale modellerinin geliştirilmesine ve bu modellerin uyarlanmasına katkıda bulunacağı öngörülmektedir.” bilgisini verdi.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN