MEB'in gündeminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' olarak yeni bir ders ihdas edilmesine ilişkin hâlihazırda bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

PAYLAŞ
Akajans - Yunus Demirel

(AKAJANS) -  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" olarak yeni bir ders ihdas edilmesine ilişkin hâlihazırda bir çalışma bulunmadığını belirtti.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin soru önergesini cevaplandırdı.

Tiryaki’nin “Bakanlığınızın 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Hedef listesinde yer alan 26 hedeften biriyken son anda çıkarılan “toplumsal cinsiyet eşitliği” dersinin müfredata tekrar alınmasını planlıyor musunuz?” sorusunu üzerine Selçuk, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" olarak yeni bir ders ihdas edilmesine ilişkin hâlihazırda bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

Selçuk, öğrencilere kazandırılması hedeflenen adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi 10 kök değerin, öğretim programlarının temelini oluşturduğunu belirterek, “Bu değerlerin kazanılmasıyla, toplumun en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitsizliği gibi problemlerin azalacağı ve nihayet giderileceği düşünülmektedir.” dedi.

“10 kök değer öğretim programlarının temelini oluşturuyor”

Bakan Selçuk konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" olarak yeni bir ders ihdas edilmesine ilişkin hâlihazırda bir çalışma bulunmamaktadır.

Ancak öğretim programlarımızda değerler eğitiminin bütün eğitimin nihai gayesi ve ruhu olduğu, ayrı bir müfredat veya konu/öğrenme alanı olarak görülmemesi gerektiği, bu bakımdan okullar ve öğretmenlerin değerleri, müfredatların bütünleyici bir parçası olarak ele alması ve uygun yaklaşımları kullanarak öğrencilerine kazandırması, öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri, destekleyici, toplum bilincini geliştiren, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir sınıf ortamı oluşturulması, değerlerin aktarılmasının sadece sınıf veya okul ortamı ile sınırlı kalmaması, okul-aile iş birliğinin sağlanması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere kazandırılması hedeflenen adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi 10 kök değer, öğretim programlarının temelini oluşturmaktadır. Bu değerlerin kazanılmasıyla, toplumun en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitsizliği gibi problemlerin azalacağı ve nihayet giderileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda çeşitli düzeylerdeki birçok dersin öğretim programında, söz konusu farkındalıkların geliştirilmesine yönelik kazanım ve açıklamalar yer almaktadır.” 

“Sevgi, saygı, bağlılık, şefkat, vefa” değerleri anlatılıyor

Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda “Aile hayatının önemini kavrar." kazanımının açıklamasında, aileyi bir arada tutan “sevgi, saygı, bağlılık, şefkat, vefa” ve benzeri değerlerin anlatıldığını belirten Selçuk, böylelikle aile içi iş birliği ve dayanışmanın aile düzenine katkıları üzerinde durulması gerektiğinin vurgulandığını aktardı.

Programda ayrıca “Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar” kazanımına da yer verildiğini anlatan Selçuk, şöyle devam etti:

“Kazanım açıklamasında evde aile bireyleriyle iletişim kurarken duygularını, düşüncelerini ve isteklerini nezaket kuralları çerçevesinde, uygun ses tonu, mimik ve kelimelerle dile getirmesi gerektiği belirtilmiştir.”

“Türk tarihi ve güncel örneklerle toplumsal hayatta kadına verilen değer” anlatılıyor

Selçuk şu bilgileri de paylaştı:

“Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında, “Etkin Vatandaşlık” ünitesinde “Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder.” kazanımına yer verilmiş, kazanım açıklamasında pozitif ayrımcılık, ekonomik, siyasal ve toplumsal temsil gibi olumlu; kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz konular üzerinde durulması gerektiği belirtilmiştir.

İlköğretim Hukuk ve Adalet Dersi Öğretim Programında, “Hukuki Sorunlarımız” ünitesinde cinsiyet eşitsizliği, erken yaşta ve zorla evlilik, mağdur çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, çocukların çalışması ve sosyal güvenliği ile aile içi ve okulda ihmal, istismar ve şiddet gibi konular üzerinde durulması, şiddet türleri ile şiddetten korunma yollarının kadın ve çocuklar açısından ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programında değerler eğitimiyle sorunlarını uzlaşıya dönük ve şiddetten uzak bir şekilde çözen bireyler yetiştirmenin hedeflendiği belirtilmiştir. Ayrıca “Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumların çözümünde ne tür sorumluluklar üstlenebileceğine ilişkin örnekler verir." kazanımının açıklamasında çözüm önerilerinin uzlaşıya dönük, şiddetten uzak ve demokratik olmasına yönelik olması gerektiği belirtilmiştir. “Adalet ve eşitlik kavramlarını birbiriyle ilişkili olarak açıklar." kazanımının açıklamasında adalet ve eşitlik bağlamında cinsiyet eşitliği, pozitif ayrımcılık konularının (dezavantajlılar, engelliler, çocuklar ile ilgili örnekler gibi) ele alınmasına ve farklılıkların kimi zaman farklı haklara (çocuk hakları, kadın hakları, engelli hakları vb.) sahip olmayı gerektirdiğine değinilmesi, önemle vurgulanmıştır.”

Savaşa katılan kadın ve erkek sahabelerin örnek davranışları

Peygamberimizin Hayatı Dersi Öğretim Programı’ndan da bahseden Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

 "Sahabeden Örnek Davranışlar” ünitesinde, azmin ve fedakârlığının İslam tarihindeki önemine değinilirken savaşa katılan kadın ve erkek sahabelerin örnek davranışlarına vurgu yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programının “Millî Mücadele” ünitesinde “Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile faaliyetlerini ilişkilendirir." kazanımının açıklamasında, “Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye” gibi kadın kahramanların Milli Mücadele'ye katkılarına değinilmesi gerektiği belirtilmiştir.

"Atatürkçülük ve Türk İnkılabı” ünitesinde “Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar." kazanımına yer verilmiş, açıklamasında Türk Medeni Kanunu'nun, aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişimin vurgulanması, Türk kadınına siyasi, sosyal ve eğitim alanlarında sağlanan haklar üzerinde durulması, bu haklar ile diğer ülkelerin kadınlara sağladığı siyasi hakların karşılaştırılması gerektiği belirtilmiştir.

Temel Dinî Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Oğretim Programında “Islam ve Sosyal Hayat” ünitesinde “İslam'ın aileye verdiği önemi kavrar." kazanımı işlenirken eşlerin karşılıklı sorumlulukları bağlamında aile içi şiddet konusuna değinilmesi gerektiği vurgulanmıştır.”

 “Haber metni” ünitesinde kadına şiddetin meşrulaştırılmasının önlenmesi anlatılıyor

Selçuk, iletişim fakültelerinde akademik düzeyde anlatılan “haber dili” ve “haber metni” konularında da öğrencilerin bilgilendirildiğini, medyada kadına şiddetin meşrulaştırılmasının önlenmesi üzerinde durulduğunu aktardı.

Ziya Selçuk şunları kaydetti:

“Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programında “Haber Metni” ünitesinde şiddetin kanıksanmaması ve şiddetin meşrulaştırılmasının önlenmesi için şiddet içerikli haberlerin reyting aracı olarak kullanılmaması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Öğretim Programında, cinsiyet rolleri temel alınarak kültürlerin ve medeniyetlerin oluşumunda kadın ve erkeğin ortak katkısına ve tarihin öznesinin “insan” olduğuna dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programında "Yumuşama Dönemi'nde dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri değerlendirir." kazanımının açıklamasında dünyada cinsiyet rolleri ve kadın hakları sorunlarına değinilmesi, "Soğuk Savaş Dönemi'nde dünyada meydana gelen ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri açıklar." kazanımının açıklamasında ise kadınların iş hayatında aktif rol almasının nedenleri üzerinde durulması gerektiği belirtilmiştir.”

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN