Milli parklardaki alan kılavuzu mevzuatına eleştiri

Bakanlık, milli parklara gelen 12 kişiden daha az olan grup veya bireysel ziyaretçilere yönelik alan kılavuzu alma zorunluluğu getirilmemesinin mevzuata aykırı olmadığını belirtti.

PAYLAŞ
Akajans - Yunus Demirel

(AKAJANS) - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, milli parklara gelen 12 kişiden daha az olan grup veya bireysel ziyaretçilere yönelik alan kılavuzu alma zorunluluğu getirilmemesinin mevzuata aykırı olmadığını bildirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, Pakdemirli tarafından cevaplandırılması talebiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Şahin öngergesinde, Balıkesir ve Çanakkale sınırları içerisinde yer alan Kaz Dağları, dağ ekosistemi olması yönüyle son derece hassas ve önemli doğal güzelliklerin yanı sıra; tarihi, mitolojik ve kültürel kaynak değerleri ile dünyadaki en önemli dağ alanlarından birisi olarak yer aldığına işaret etti. Kaz Dağları ve bulunduğu yörenin; bereketli toprakları, sulak alanları, yer üstü ve yer altı zenginliklerinden dolayı tarih boyunca saldırıya uğradığını ve yağmalandığını belirten Şahin, “Bu açıdan Kaz Dağları, turizm, inşaat, gida gibi sektörlerde ülkemize önemli bir katkı sağlamaktadır. Kaz Dağları ekosisteminde otuz iki tanesi dünyada, yüz tanesi Türkiye'de endemik olmak üzere bine yakın bitki türü bulunmaktadır. Bu yönüyle Kaz Dağları bölgesinin Milli Park dışında bir bütün oluşturduğu, geleceğe iletilmesi gereken doğal ve kültürel bir miras olduğu; önlem alınmadığı takdirde ise tüm sistemin tehdit altına gireceği belirtilmektedir.” ifadesine yer verdi.

Şahin, Milli Parklar Kanunu kapsamındaki alanların sahip oldukları kaynak değerlerinin korunması ve buralara gelen ziyaretçilerin bilgilendirilmesi hakkında düzenlenen “Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, korunan alanlara gelen ziyaretçiler veya etkinlik düzenleyen acentelerin, alan değerlerinin hassasiyetini korumak ve risk oluşturabilecek durumların engellenmesi için yanlarına alan kılavuzu almak zorunda olduklarına işaret etti. Fakat buna karşın “2020 Yılı Korunan Alanlar Ücret Tarifesi ile Usul ve Esaslar” konulu genelgenin üçüncü maddesine göre; “Kkorunan alana bireysel olarak veya ailesi ile gelen ziyaretçiler, kendileri talep etmedikleri sürece Alan Kılavuzu almak zorunda değillerdir." hükmünün getirildiğini belirten Şahin, şun değerlendirme ve tespitleri yaptı:

“Bitkilerin çalınması, kaçak avcılık, yangın ve kirlilik vakaları”

“2020 yılında çıkarılan genelge ile alan kılavuzu alma zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte birçok doğa zenginliğini içinde barından Kaz Dağları'nda çevre kirliliği, yangın, endemik bitkilerin çalınması, su kirliliği, kaçak avcılık ve araç kazası olayları meydana gelmektedir. Son çıkan genelge ile ziyarete gelen vatandaşların ve turistlerin serbest bir şekilde Milli Park içerisinde hareket etmesi, Kaz Dağları ekosistemini, bitki ve hayvan çeşitliliğini olumsuz etkilemekte, Kaz Dağları Milli Parkı'nın zenginliklerinin korunmasını zorlaştırmaktadır. Bu açıdan Kaz Dağları'nda yapılacak olan gezilerde Alan Kılavuzlarının aktif bir şekilde görev yapması gerekmektedir.”

Şahin, Bakan Pakdemirli’ye şu soruyu yöneltti:

 “Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte” bulunan Milli Parkların korunması için ziyaretçilerin beraberinde Alan Kılavuzu bulundurmasını zorunlu kılan maddelerin, 29.04.2020 tarihinde çıkartılan “2020 Yılı Korunan Alanlar Ücret Tarifesi ile Usul ve Esaslar” isimli genelge ile işlevsiz hale getirilmesini izahı nedir?”

Pakdemirli, önergeye verdiği cevapta Korunan Alanlar Giriş Ücretleri Tarifesi ile Uygulama Usul ve Esaslarının 12.12.1986 tarih Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Parklar Yönetmeliği’nin 20'inci Maddesindeki “Milli Park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içindeki mevcut yerleşim merkezlerinde ikamet edenler dışında bu yerlere gelen ziyaretçiler; giriş kontrol merkezlerinde veya sahalar içindeki idare ve ziyaretçi merkezlerinde, Bakanlıkça tespit edilecek ücreti öderler.” hükmü kapsamında her yıl Bakanlıkça belirlendiğini hatırlattı.

Pakdemirli şunları kaydetti:

“Korunan alanlar girişinde ziyaretçilerin alan kılavuzu almasını yönelik düzenleme 28.03.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20'inci Maddesi 1'inci fıkrasi e bendindeki 'Korunan alanlara gelen grup halindeki (12 ve daha fazla kişiden oluşan) ziyaretçiler veya etkinlik düzenleyen acenteler, kendi bünyelerinde rehber bulunması durumunda da korunan alanlarda yapılacak etkinlikler için yeterli alan kılavuzu almak mecburiyetindedirler.' hükmü ile düzenlenmiştir. 

Bakanlığımızca 28.04.2020 tarihinde yayınlanan 2020 Yılı Korunan Alanlar Ücret Tarifesi Uygulama Esaslarının III. Alan Kılavuzluğu Ücreti Uygulama Usul ve Esasları başlığı altında yapılan düzenleme ile; 

* İşlevsiz hale getirildiği iddia edilen yönetmelikte 12 kişiden daha az olan grup veya bireysel ziyaretçilere yönelik zorunluluk getirilmemiş olması hususu göz önünde bulundurularak bireysel veya ailesi ile şahsi aracıyla gelen ziyaretçiler için alan kılavuzu alma zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiş,

*Bireysel veya ailesiyle şahsi aracıyla gelen ziyaretçilerinde talep etmesi durumunda alan kılavuzluğu hizmeti alabilecekleri düzenlenmiş,

*Trafik Kanunu’na göre yolcu istiap haddi 12 kişiden az olan otomobil, jeep, çift veya tek kabinli pick up veya kamyonetler içinde alan kılavuzu alma zorunluluğu bulunmadığı ancak ziyaretçiler tarafında talep edilmesi durumunda da bu araç sınıfları için alan kılavuzluğu hizmeti verilebileceği düzenlenmiş, 

*12 kişi ve üzerindeki ziyaretçi grupları için ister yaya grubu ister araçlı gruplar için alan kılavuzu alma zorunluluğu bulunduğu düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda Bakanlığımızca 2020 yılı için yayınlanmış olan 2020 Yılı Korunan Alanlar Ücret Tarifesi Usul ve Esaslarında Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine aykırı bir düzenleme yer almamaktadır.”

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN