İstanbul'daki 39 oto sanayi sitesinin toplulaştırılması tartışılıyor

İstanbul'daki 39 oto sanayi sitesinin toplulaştırılması ihtiyacı ana muhalefet tarafından Meclis gündemine taşındı.

PAYLAŞ

(AKAJANS) - İstanbul’daki 39 oto sanayi sitesinin toplulaştırılması ihtiyacı tartılışıyor

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun İstanbul’daki 39 oto sanayi sitesinin toplulaştırılması ihtiyacını Meclis gündemine taşıdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Erdoğdu, Türkiye'de oto sanayi esnafının büyük zorluklarla mücadele ederek ayakta kalmaya çalıştığını vurguladı.

Erdoğdu, önergesinde şu tespit ve değerlendirmeleri yaptı:

“Bu tür işyerlerinin çoğu küçük ve standardizasyondan uzak ortamlarda hizmet vermektedir. Özellikle İstanbul'da değişik semtlerde hizmet veren küçüklü, büyüklü 39 oto sanayi sitesi gelişen şartlar nedeniyle yeterli olmaktan uzaklaşmaktadır. Bu irili ufaklı oto sanayi sitelerinin yeni bir anlayış çerçevesinde toplulaştırılması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle, İstanbul'un tüm ilçelerine hizmet verebilecek şekilde toplulaştırmayı gerçekleştirmek üzere Avrupa ve Asya yakalarında en az iki oto sanayi sitesi yapımı için arsa tahsisi yapılması önem arz etmektedir. Elbette bu toplulaştırma esnasında oto sanayi esnafının teknik yeterlilik düzeyinin artırılması çerçevesinde TSE 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi sahipliği, tamir mekânlarının standardizasyonu ve esnaf atölyelerinde rekabeti artıracak ölçek büyütmeye yönelik teşvikler de söz konusu olmalıdır.” 

Cevap aranan sorular

Aykut Erdoğdu, değerlendirmelerinin ardından Bakan Varank’a şu soruları yöneltti:

“- Bakanlığınızın İstanbul'da oto sanayi sitelerine yönelik bu tür bir toplulaştırma politikası veya çalışması bulunmakta mıdır? 

- Bu tür bir toplulaştırma çalışmasının İstanbul'da kaç bölgede yapılması etkin olacaktır? 

- Bu tür bir toplulaştırma çalışmasının sadece arsa tahsisi ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda oto sanayi esnafının rekabet gücünü de artıracak biçimde bir teşvik sistemini kapsaması yönünde Bakanlığınız bünyesinde bir çalışma bulunmakta mıdır?” 

Varank mevzuat konusunda bilgi verdi

Mustafa Varank, önergeye verdiği cevapta ise sadece mevzuata ilişkin bilgilendirme yapmakla yetinirken sanayi sitesi kurulacak yerlerin imar planlarının yapımının belediyelerin yetkisinde olduğunu hatırlattı.

Varank, Bakanlıkça sanayi sitelerine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesinin 390'inci maddesinde yer alan çerçeve kapsamında kredi desteği sağlandığını hatırlattı. Söz konusu madde ortaya konulan çerçeve şöyle:

"Sanayi sitelerinin altyapılarının tamamını ve üstyapı tesislerinin yüzde yetmişe kadar olan kısmini, yerleşim alanları içerisinde kalmış sanayi sitelerinin taşınması için sanayi sitesi yapı kooperatiflerince, il özel idarelerince, büyükşehir belediyelerince veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kismini mimarlık ve mühendislik hizmetleri dahil kredi ile desteklemek.”

Bakan Varank ayrıca 15 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Yönetmelik'e göre de Kooperatifler Kanunu çerçevesinde küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ana sözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş kooperatiflerin, arsa mülkiyetlerini edinmiş olmaları şartıyla, sanayi sitesi projelerinin üstyapı inşaatlarının yüzde 70 ine kadar olan kısmı ile altyapı inşaatlarının tamamının Bakanlıkça kredi ile desteklendiğini aktardı.

Yine 15 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik”e de dikkati çeken Varank, “Belirlenen şartları taşıyan sanayi sitelerinin taşınma talepleri olması durumunda, söz konusu talepler Bakanlığımızca Yatırım Programı çalışmalarında değerlendirmeye alınmaktadır” bilgisini paylaştı.

Varank şunları da kaydetti: 

“Tarafımıza herhangi bir kredi talebi yapılması durumunda, Bakanlığımızca mahallinde yer seçimi etüt çalışması gerçekleştirilmekte ve ancak önerilen alana ilişkin Kurum görüşümüz kredilendirme hususu ile sınırlı olmaktadır. Ayrıca; sanayi sitesi kurulacak yerlerin imar planlarının yapımında 3194 sayılı ‘İmar Kanunu’ hükümleri geçerli olup, buradaki onay yetkisi; ilgili Belediyeye aittir. Benzer şekilde; sanayi siteleri için arsa tahsis edilmesi hususu da Bakanlığımız görev, yetki ve faaliyet alanı dışında kalmaktadır.”

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN